skip to Main Content

Waarom investeert Softbrick in haar medewerkers?

Peter Masselink, directeur/eigenaar van Softbrick, erkent de aandacht voor het ontwikkelen van veerkracht, vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid van de mensen binnen de organisatie. De medewerkers vormen zijn human capital. Zonder hen geen Softbrick. Er is dus sprake van urgentie in de visie van Peter.

  1. Softbrick is voor zijn prestaties afhankelijk van de toegevoegde waarde van zijn medewerkers. Het is daarom van groot belang dat medewerkers zich bewust zijn of worden van hoe hun inspanning bijdraagt aan het succes van de gehele organisatie. Het is belangrijk dat medewerkers vitaal en up-to-date blijven – ook in tijdens dat de onderneming groeit.
  2. Functies en gevraagde competenties veranderen, medewerkers van Softbrick moeten in staat zijn mee te veranderen en zich blijvend ontwikkelen. Softbrick nodigt haar medewerkers uit verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling te nemen. Waar mogelijk ondersteunt Softbrick door opleiding, coaching en onderzoek.
  3. De toenemende verwachtingen van klanten, vragen een organisatie die snel en wendbaar is. Dat betekent samenwerken en resultaten boeken met behoud van aandacht en veerkracht. Duurzaam ondernemen is ook werken aan duurzame inzetbaarheid van mensen, met als resultaat een vitalere onderneming!

Softbrick bestaat uit medewerkers, en zoekt medewerkers, die het vermogen hebben om nu en in de toekomst waarde toe te voegen aan het bedrijf. De organisatie maakt een vertaalslag van de visie en ambitie van het bedrijf naar het potentieel van medewerker. Daarbij geldt dat:

  • Samenwerken loont;
  • De werkgever een faciliterende rol heeft;
  • Medewerkers de verantwoordelijkheid hebben om de regie te nemen over zijn of haar eigen inzetbaarheid.

Werken aan duurzame inzetbaarheid, is werken aan het rendement van medewerker. Investeren in mensen levert een medewerker op die past bij het werk (‘jobfit’) en die zich fysiek, mentaal en sociaal goed voelt. Hij of zij werkt met passie en plezier. Om dit te bereiken werkt Softbrick met de Performance Happiness aanpak van iOpener institute. Deze aanpak brengt in kaart hoe het staat met het werkgeluk van de medewerker, het team en de organisatie. Het biedt een concreet ontwikkelperspectief voor individu, team en organisatie.

Workforce vitality.

Back To Top