Ga naar hoofdinhoud

Nieuws.

portfolio-grid

14.02.17 | Workforce Management

De voordelen van
Worforce Management.

Dat personeel veel geld kost, is geen nieuws meer. Uit onderzoek blijkt dat de totale salariskosten ongeveer 70% van de totale operationele kosten van een organisatie uitmaken, een cijfer dat al een decennia ieder jaar stijgt.
Wat betekent het wanneer dit bekeken wordt tegen het gegeven dat organisaties tussen 1,5% en 3% van het budget voor Enterprise Software Systemen besteden aan Workforce Management? Waarom wordt er voor de systemen, die zijn ontwikkeld voor de optimale inzet van personeel en reductie van de personeelskosten, maar zo’n beperkt deel van de IT budgetten besteedt?

Hieruit blijkt dat de meeste organisaties nog niet bekend zijn met de toegevoegde waarde van Workforce Management. Oftewel veel organisaties hebben de mogelijkheid om significante en blijvende resultaatverbeteringen te realiseren. Als organisaties de IT budgetten voor de komende periode vastzetten, wordt aangeraden Workforce Management op te nemen vanwege de cruciale rol bij het behalen van de volgende doelstellingen.

Reductiekosten
Het geautomatiseerd registreren en berekenen van werkuren voorkomt fouten en garandeert dat de meest lastige bedrijfsregelingen eenvoudig en nauwkeurig toegepast worden. Daarnaast geeft het organisaties inzicht in de personele beschikbaarheid, de mogelijkheden om nog effectiever te plannen en de bezetting optimaal af te stemmen op de benodigde capaciteit.

Al deze verbeteringen reduceren de gemiddelde loonkosten enorm. Onderzoek wijst uit dat de organisaties die Workforce Management oplossingen gebruiken, ruim 30% minder aan ongeplande uren uitbetalen.

Verbeteren operationele flexibiliteit en productiviteit
Een Workforce Management oplossing is voorzien van relevante data en geeft daarmee inzicht voor managers en dus voor beter gefundeerde beslissingen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat organisaties die geautomatiseerde personeelsplanning oplossing gebruiken de inzetbaarheid van de medewerkers gemiddeld met 4% zien toenemen – ofwel een substantiële toename in productiviteit.

Het kunnen toewijzen van de juiste medewerker, met de juiste kwalificaties, op het juiste moment en met de juiste kosten, helpt organisaties direct om te reageren op wisselende omstandigheden zonder aan de kwaliteit af te hoeven doen.

Beperken financiële en non-conformiteit risico’s
Bij grote organisaties gaat het naleven van regelgeving vaak verder dan alleen van het nationale recht. Er moet ook worden voldaan aan de lokale regelingen, cao’s, individuele contractafspraken en bedrijfsregelingen.

Bij het niet goed naleven van deze regelingen, kan dat voor organisaties al snel leiden tot kostbare fouten. Een professionele Workforce Management oplossing geeft organisaties de mogelijkheid om snel en eenvoudig te laten zien dat regelingen worden nageleefd en dat risico’s en gerelateerde kosten beperkt worden.

Verbetering klant-tevredenheid
Er bestaat een directe correlatie tussen een efficiënte inzet van personeel en klanttevredenheid. Organisaties met een optimale personeelsinzet bereiken jaarlijks een verbetering van 18% in klanttevredenheid. Dit is tweemaal zo hoog als bij alle andere bedrijven. Efficiënte Workforce Management helpt dus bij het verbeteren van uw merkwaarde, een ander component van duurzame groei.

Hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid
Ook hier geldt weer dat organisaties die professionele Workforce Management oplossingen gebruiken, jaarlijks een verbetering van 11% in medewerkerstevredenheid realiseren tegenover 2% bij alle andere organisaties.

De implementatie van een professionele Workforce Management oplossing helpt organisaties bij het reduceren van loonkosten, het beter naleven van regelingen en het verschaffen van informatie om betere beslissingen te nemen die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Softbrick Workforce Vitality

Wilt u ook een
vitale workforce?

De basis van elke organisatie zijn mensen.

Afpraak maken

    Upload Your CV Here

    Back To Top