skip to Main Content

Tijd & Aanwezigheid.

Flexibele en geavanceerde softwareoplossing

Bent u iedere periode opnieuw veel tijd kwijt aan het bewerken van de urenoverzichten en bij het maken van een salarisbestand? Onoverzichtelijke spreadsheets en het handmatig invoeren van uren zonder een koppeling naar een salarispakket, zorgen voor onnodig veel administratie.  

Tijd & Aanwezigheid is een flexibele en geavanceerde softwareoplossing voor urenregistratie en verlofregistratie. De module registreert aan- en afwezigheid, gewerkte tijd, ziekte, verlof, overwerk en toeslagen.  

Softbrick Workforce Vitality box
Tijdregistratie Softbrick

Voordelen Tijd & Aanwezigheid

  • Verhoging productiviteit door beter planning
  • Tijd besparing op controles/goedkeuringen verlofaanvragen
  • Inzicht in medewerkers en kosten
  • Tevredenheid en behoud medewerkers door accurate urenregistratie en verloning
Back To Top