skip to Main Content

Nieuws.

portfolio-grid

04-03-2020 | Nieuws

Jumbo verlengt de samenwerking
met Softbrick

Jumbo is al vele jaren een zeer gewaardeerde klant van Softbrick. De goede samenwerking en het vertrouwen in de toegevoegde waarde van de Workforce Management oplossing van Softbrick, heeft geresulteerd in het bestendigen van de samenwerking door het ondertekenen van een nieuwe overeenkomst tussen Jumbo en Softbrick.

v.l.n.r: Marcel der Weduwen (Directeur Sales & Operations Softbrick), Peter Masselink (Algemeen Directeur Softbrick),
Karel de Jong (Directeur Supply Chain Jumbo), Regina van Veen (Supply Chain Development & Performance Jumbo)

In de logistieke onderdelen voor Jumbo’s online activiteiten, werd al gebruik gemaakt van de laatste generatie Softbrick. Met deze overeenkomst, wordt deze software ook beschikbaar voor de overige distributiecentra van Jumbo.

De overeenkomst betreft onder meer de migratie naar de laatste versie van Softbrick. Met de inzet van het nieuwe platform, kan Jumbo gebruik maken van een moderne user interface. Met de nieuwe functionaliteiten rondom forecasting en planning algoritmes, kan er op een efficiëntere wijze een nog betrouwbaardere personeelsplanning gemaakt worden voor haar medewerkers. De Jumbo medewerkers krijgen met de mobiele Employee Self-Service app te allen tijde inzicht in hun rooster, saldi en resultaten.

De samenwerking
Marcel der Weduwen, directeur Sales & Operations bij Softbrick: “In de samenwerking met onze relaties speelt continuïteit en samen beter worden een belangrijke rol. Jumbo is natuurlijk een toonaangevende organisatie die op het gebied van Supply Chain optimalisatie, duidelijke doelstellingen en initiatieven heeft om beter en efficiënter te opereren. In dat kader praten wij geregeld met elkaar over hoe ons Workforce Management systeem daarin kan bijdragen.  Ik ben dan ook enorm blij dat we met de migratie naar het laatste platform en met de inzet van Employee Self-Service, kunnen bijdragen aan de realisatie van de Jumbo doelstellingen. Uiteraard blijven we samen kijken hoe we dit in de toekomst nog verder kunnen optimaliseren!”

Over Jumbo (Supply Chain)
Om de ruim 670 winkels te bevoorraden is de inzet van medewerkers in de diverse distributiecentra van Jumbo van essentieel belang. Het logistieke netwerk van Jumbo voorziet in vier regionale distributiecentra in Beilen, Breda, Veghel en Woerden alsmede drie nationale distributiecentra in Elst, Raalte en Veghel. In de loop van dit jaar wordt het netwerk uitgebreid met een gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.

Om de online klanten te voorzien van hun boodschappen voorziet het logistieke netwerk in twee e-fulfilment centers in ’s-Hertogenbosch en Raalte gecombineerd met een netwerk van hub’s verspreid door het land. Begin volgend jaar wordt het e-fulfilment center in Bleiswijk aan dit netwerk toegevoegd. Alle medewerkers binnen deze supply chain maken gebruik van de Workforce Management oplossing van Softbrick.

Softbrick Workforce Vitality

Wilt u ook een
vitale workforce?

De basis van elke organisatie zijn mensen.

Afpraak maken

    Upload Your CV Here

    Back To Top