skip to Main Content

Nieuws.

portfolio-grid

17.05.19 | Workforce Management

EU-Hof: Werkgevers moeten de gewerkte uren kunnen aantonen

Het Hof van Justitie heeft bepaald dat EU-lidstaten precies moeten bijhouden hoeveel hun werknemers hebben gewerkt. De organisatie moet vanaf nu de gewerkte uren, de pauzes en overige tijden zoals ziekte, zwangerschapsverlof, tijd voor tijd en de vakanties kunnen aantonen. Deze wet is aangesteld zodat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organisaties kan controleren of de wet wordt nageleefd.

In Artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet staat beschreven dat de werkgevers verplicht zijn om de tijdregistratie bij te houden van de arbeids- en rusttijden van de medewerkers. Ze zijn tot deze beslissing gekomen op basis van het feit dat veel organisaties geen systeem hebben waarmee de dagelijkse arbeidstijd van werknemers wordt geregistreerd.

Hoe deze wet wordt nageleefd, mag de werkgever zelf bepalen – zolang de registraties getoond kunnen worden. Softbrick kan u helpen voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving. Onze expertise ligt bij tijdregistratie! Met onze software kan uw organisatie aan- en afwezigheden registeren, maar ook kostenplaatswissels, het opvragen van saldi en het beheersen van diverse roosters.

Neem gerust contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden met uw organisatie en zorgen er samen voor dat u voorbereid bent voor de nieuwe wetgeving.

Softbrick Workforce Vitality

Wilt u ook een
vitale workforce?

De basis van elke organisatie zijn mensen.

Afpraak maken

    Upload Your CV Here

    Back To Top