Ga naar hoofdinhoud

Nieuws.

portfolio-grid

16.08.20 | Workforce Management

Softbrick voldoet opnieuw aan
controle-audit ISO 27001

Het managementsysteem voor Informatiebeveiliging van Softbrick is vanaf oktober 2018 officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO Certificaat

Onlangs is de jaarlijkse controle audit uitgevoerd. Het doel van de controle-audit was vast te stellen of uw managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is. Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:

 • interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
 • algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
 • openstaande verbeteracties;
 • voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
 • preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
 • veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
 • het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden van personeel.

Softbrick heeft deze controle opnieuw goed doorstaan en zijn wij her-gecertificeerd naar de laatste 2017 standaarden NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017

Softbrick Workforce Vitality

Wilt u ook een
vitale workforce?

De basis van elke organisatie zijn mensen.

Afpraak maken

  Upload Your CV Here

  Back To Top