skip to Main Content

Nieuws.

portfolio-grid

16.08.20 | Workforce Management

Softbrick voldoet opnieuw aan
controle-audit ISO 27001

Het managementsysteem voor Informatiebeveiliging van Softbrick is vanaf oktober 2018 officieel ISO 27001 gecertificeerd.

Onlangs is de jaarlijkse controle audit uitgevoerd. Het doel van de controle-audit was vast te stellen of uw managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is. Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:

  • interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
  • algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
  • openstaande verbeteracties;
  • voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
  • preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
  • veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
  • het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden van personeel.

Softbrick heeft deze controle opnieuw goed doorstaan en zijn wij her-gecertificeerd naar de laatste 2017 standaarden NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017

Softbrick Workforce Vitality

Wilt u ook een
vitale workforce?

De basis van elke organisatie zijn mensen.

Afpraak maken
Back To Top